Skip Navigation Links

Obliczenia numeryczne

ANALIZY TECHNICZNE

Oprócz badań defektoskopowych oraz metalograficznych na specjalne zamówienie podejmujemy się również wykonania symulacji komputerowych oraz numerycznego modelowania dowolnych obiektów technicznych. Do oceny technicznego stanu elementów, analizy powstałego uszkodzenia oraz określenia ewentualnych modyfikacji części maszyn często konieczne jest dokonanie numerycznych obliczeń wytrzymałościowych (FEA) w celu określenia przenoszonych przez nie obciążeń, a także wielkości naprężeń i odkształceń, jakie występują w określonych obszarach poszczególnych detali.
Obliczenia wytrzymałościowe dostarczają dokładnych informacji na temat wytężenia, częstotliwości drgań własnych analizowanej konstrukcji, przy założeniu różnych warunków pracy (naprężenia, reakcje, siły, rozkład temperatury). Dzięki analizie symulacyjnej możliwe jest lokalizowanie miejsc o maksymalnych wartościach naprężeń / odkształceń, w których mogą się pojawiać uszkodzenia zarówno doraźne jak i o charakterze zmęczeniowym. Uzyskane wyniki analizy umożliwiają wprowadzenie do projektu detalu niezbędnych zmian. Analizy te zastępują kosztowne badania przeprowadzane na obiektach rzeczywistych.

Strefa klienta