Skip Navigation LinksStart >> Produkty >> Bloki grafitowe

Bloki grafitowe

WYGODNE SMAROWANIE BIEŻNI PIERŚCIENI BIEGOWYCH I ROLEK NOŚNYCH

Dobór właściwego medium do smarowania powierzchni toczących się po sobie elementów stanowi jeden z istotnych problemów, z jakim spotyka się obsługa obiektów typu walczak obrotowy. Środki na bazie olejów lub czasami nawet używanie wody, powodują niekorzystne zjawiska w wierzchnich warstwach bieżni tocznych. Na pierścieniu - widocznym na zdjęciu poniżej - pokazano efekty zjawiska pittingu, polegającego na wykruszaniu się fragmentów materiału, podlegającego zmiennym naciskom w obecności nieściśliwego płynu. Mikropęknięcia obecne na powierzchni pierścienia (i/lub rolki) zostają wypełnione przez olej (lub wodę) a ten(ta), skompresowany(a) pod wpływem bardzo dużych nacisków kontaktowych, powoduje dalszą propagację tych defektów, ostatecznie aż do uzyskania formy rozległych wykruszeń materiału.
Poza tym nietrudno sobie wyobrazić mokrą (i/lub zaolejoną) powierzchnię w zapylonym środowisku. Nie jest to zbyt estetyczny widok. Na dodatek, połączenie brudu, kurzu i innych substancji ubocznych procesu produkcyjnego z wodą i/lub olejem na powierzchni bieżni rolki nośnej, to nie tylko niekorzystny jej wygląd, ale również utrudnienia w obsłudze i utrzymaniu właściwego - stabilnego rozkładu sił w układzie nośnym walczaka. Alternatywą dla oleju lub wody jest grafit.
Ta szczególna postać węgla, jako środek o płytkowej, heksagonalnej strukturze krystalicznej i właściwościach anizotropowych, pod wpływem przyłożonego, nawet niewielkiego naprężenia ścinającego, wykazuje łatwe przemieszczania warstw kryształów. Właściwość ta (zwana ściśliwością) jest podstawą do jego stosowania, jako środka smarnego lub jako jednego z podstawowych komponentów środków smarnych.
Dodatkowo, zastosowanie grafitu, który jest suchym środkiem smarnym, zwiększa czystość smarowanych powierzchni. Nie bez znaczenia jest również aspekt ekonomiczny czy też czynniki ekologiczne.
Obok grafitu znanych jest wiele innych związków chemicznych o zbliżonych właściwościach. Powszechne zastosowanie, jako dodatki do smarów, znalazły więc również:
 • azotek boru,
 • boraks,
 • mika,
 • diselenek molibdenu,
 • disiarczek molibdenu,
 • disiarczek wolframu.

Związki te, choć o podobnych własnościach, różnią się wybranymi parametrami, z których najistotniejszym jest współczynnik tarcia ślizgowego. Również i grafit posiada wiele dodatkowych cech, które determinują lub wykluczają jego zastosowanie w określonych warunkach.

Przy doborze właściwego środka smarnego należy mieć na uwadze:
 • kąt pochylenia walczaka,
 • jego prędkość obrotową,
 • naciski jednostkowe na styku pierścienia z rolkami,
 • warunki otoczenia (temperaturę, zapylenie, itp.),
 • rodzaj zastosowanego napędu.


System smarowania grafitem

ROZWIĄZANIA DOPASOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

Znając parametry obiektu oraz konkretne warunki jego eksploatacji możemy określić rodzaj środka smarnego - najbardziej optymalnego w zastosowaniu.
W przypadku wskazania grafitu lub medium pochodnego - zaprojektujemy również odpowiednią konstrukcję systemu jego aplikacji.
Jako dopełnienie całości procesu wdrożeniowego oferujemy wykonanie oraz montaż kompletnych zestawów.

Uwaga:
 • wprowadzenie nowego systemu smarowania bieżni zmienia współczynnik tarcia pomiędzy pierścieniami i rolkami;
 • sytuacja ta wymaga skalkulowania nowych, docelowych wartości skoszeń rolek nośnych celem skompensowania zmiany osiowych sił, będącej efektem zmiany wspomnianego wyżej współczynnika tarcia ślizgowego;
 • w przypadku obiektów systematycznie przez nas audytowanych, obliczenia wykonujemy na podstawie danych uzyskanych z ostatniej inspekcji;
 • w przypadku obiektów o nieustalonej geometrii układu nośnego, niezbędnym uzupełnieniem usługi jest skrupulatny pomiar walczaka celem określenia bieżących skoszeń rolek nośnych i osiowej dystrybucji sił;
 • w obu przypadkach służymy stosowną asystą - nadzorem nad wdrożeniem wyznaczonych przez nas regulacji pozycji rolek tak, aby uzyskać w efekcie pożądany efekt finalny.

ZALETY SYSTEMU SMAROWANIA GRAFITEM

 • minimalizacja efektów pittingu i spallingu,
 • zwiększenie stabilności osiowej pozycji obiektu
  (poprzez zwiększenie stabilności współczynnika tarcia ślizgowego),
 • niezmienność współczynnika tarcia ślizgowego w szerokim spektrum warunków temperaturowych,
 • zwiększenie czystości powierzchni tocznych
  (ograniczenie ryzyka uszkodzeń bieżni na skutek pozostawania na jej powierzchni zbędnych zanieczyszczeń),
 • łatwe i bezpieczne dozowanie środka smarnego,
 • ograniczone do minimum czynności obsługowe,
 • możliwość indywidualnej adaptacji systemu pod dowolną konstrukcję obiektu,
 • niskie koszty użytkowania.
/ Zapytaj o szczegóły oferty /


Strefa klienta