Skip Navigation LinksStart >> O firmie >> Certyfikaty

Nagrody i certyfikaty

Solidna Firma

Miło nam poinformować, że firma ZMP została laureatem IV edycji konkursu "Solidna Firma".

Konkurs ten organizowany jest cyklicznie w ramach programu społecznego, w którym kandydaci ubiegający się o laury oceniani są pod kątem:
  • rzetelności rozliczeń z pracownikami,
  • wiarygodności i terminowości...

SZJ ISO 9001

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług, firma nasza wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny ze standardem ISO 9001.
Potwierdzeniem powyższego jest posiadany przez nas certyfikat, uzyskany w zakresie: "Diagnostyka, analiza, ocena stanu oraz wytyczanie i wdrażanie działań naprawczych w obszarze przemysłowych urządzeń technicznych."

* Uwaga:
uchwałą wspólników firmy ZMP z dnia 2016-01-14, podjęto decyzję o rezygnacji z audytów zewnętrznych i z poddawania się okresowej certyfikacji, ale przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych zasad organizacyjnych zgodnych z wymaganiami narzuconymi przez normę ISO 9001.
Powodami podjęcia takiej decyzji były: brak wymogu ze strony naszych Klientów posiadania udokumentowanego systemu zapewnienia jakości (certyfikatu), brak merytorycznych korzyści z audytów zewnętrznych oraz zbędne koszty finansowe.

Świadectwo podwykonawcy UDT


W celu poszerzenia zakresu usług w naszej firmie, utworzyliśmy Laboratorium Badań Nieniszczących. Posiadając świadectwo podwykonawcy Urzędu Dozoru Technicznego mamy możliwość wykonywania badań laboratoryjnych przy naprawach oraz modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.



Strefa klienta