Skip Navigation LinksStart >> Start

Historia ZMP

Firma nasza funkcjonuje na rynku usług technicznych od 1986 roku. Początkowo działalność skoncentrowana była na dynamicznym wyważaniu maszyn wirnikowych w łożyskach własnych, którą to usługę świadczyliśmy na terenie sieci ciepłowni Pomorza i Kujaw.
W sposób naturalny usługa wyważania została szybko wzbogacona o szeroko rozumianą wibro-diagnostykę maszyn obrotowych.
Nasze kontakty z przemysłem zaczęły się rozszerzać na inne gałęzie. Współpracując coraz ściślej z producentami kruszyw budowlanych, papieru i sody, oraz przeżywając wspólnie z nimi transformację ustrojową, zaczęliśmy wychodzić na przeciw nowym oczekiwaniom, dołączając do grona obsługiwanych obiektów również i wielkogabarytowe walczaki obrotowe typu piece i młyny.

Ekspansję w zakresie obsługi walczaków obrotowych rozpoczęliśmy w 1996 roku, początkowo oferując przeglądy mechaniczne obiektów, następnie wzbogacając wachlarz usług o regenerację rolek nośnych na ruchu eksploatacyjnym, by wreszcie wejść w nowe milenium z szerokim spektrum obejmującym zarówno pomiary, audyty, ekspertyzy, jak i kompleksową obsługę remontów we wszystkich stadiach tj. opracowywanie technologii, nadzór nad wdrożeniem, kompletacja i wykonawstwo.Nasz sprzęt i doświadczenie są do Państwa dyspozycji.

Działamy w trybie pogotowia technicznego.

Strefa klienta