Skip Navigation LinksStart >> Usługi >> Maszyny papiernicze

Inne obiekty techniczne

MASZYNY PAPIERNICZE

W obszarze maszyn papierniczych standardowo oferujemy:
 • pomiary współrzędnościowe, w tym mające na celu określenie prostopadłości, równoległości, czy też wzajemnej relacji elementów (dotyczy głównie cylindrów i wałów),
 • wyznaczanie korekt (wartości regulacji) pozycji poszczególnych komponentów maszyny,
 • osiowanie - wzajemne pozycjonowanie elementów składowych sekcji napędowych.
Dzięki powyższym działaniom użytkownik uzyskuje:
 • wydłużenie czasu eksploatacji łożysk oraz zmniejszenie zużycia walcowych powierzchni wałów / cylindrów,
 • wydłużenie czasu eksploatacji łożysk oraz zmniejszenie zużycia walcowych powierzchni wałów / cylindrów,
 • zwiększenie żywotności / obniżenie zużycia elementów peryferyjnych,
 • zwiększenie żywotności filca, susznika - w szczególności w obszarze łączeń,
 • łatwiejsze prowadzenie wstęgi (minimalizacja efektu schodzenia i/lub jej zrywania, minimalizacja ryzyka nierównomiernego odwadniania),
 • obniżenie poziomu emisji akustycznej oraz obniżenie sumarycznego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Zapewniamy również kompleksową obsługę prac modernizacyjnych, jak również związanych z budową nowych obiektów - na każdym etapie inwestycji, począwszy od wytyczania osi głównej, poprzez pozycjonowanie płyt / ram fundamentowych, pozycjonowanie wałów, cylindrów i innych kluczowych elementów maszyny, a skończywszy na laserowym osiowaniu napędów.
Obsługujemy również działania polegające na relokacji poszczególnych składników maszyn lub ich całych ciągów. W tym zakresie dokonujemy niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych, a następnie pod naszym nadzorem dokonywane są montaże w nowym, docelowym miejscu instalacji obiektu.
Jako komplementarne uzupełnienie serwisu maszyn papierniczych proponujemy również:
 • kompleksową wibrodiagnostykę poszczególnych zespołów oraz ich napędów, w tym określanie częstotliwości drgań własnych - zarówno metodą symulacyjną, jak i doświadczalną,
 • badania defektoskopowe (posiadamy uprawnienia UDT),
 • szczegółowe analizy materiałowe,
 • wszelkiego rodzaju numeryczne analizy wytrzymałościowe oraz symulacje obciążeń dynamicznych,
 • pomiary i analizy zmierzające do określanie wartości oraz przyczyn osiadania fundamentów,
 • odprężanie wibracyjne poszczególnych części maszyn na etapie ich prefabrykacji.
W przypadku problemów - zadań niestandardowych, i/lub wykraczających poza obszar naszych kompetencji, współpracujemy ściśle z wiodącymi producentami i dostawcami maszyn i ich komponentów.

Patrz również:

Strefa klienta