Skip Navigation LinksStart >> Usługi >> Walczaki obrotowe >> Badania materiałowe

Analizy techniczne

BADANIA MATERIAŁOWE

W ofercie usług naszej firmy znajdują się również badania struktury materiału. Metalografia zajmuje się makro oraz mikroskopowym badaniem struktury metali i stopów. Badanie to polega na obserwacji przy odpowiednim powiększeniu spreparowanej powierzchni badanego detalu. Metoda ta ze względu na konieczność wykonania zgładu jest metodą niszczącą badany element. Obserwując zgłady metalograficzne można dokonać identyfikacji badanego stopu oraz określić rodzaj zastosowanej obróbki cieplnej jak i również własności mechaniczne.
Spośród technik badań materiałowych stosujemy także analizy spektralne z wykorzystaniem staloskopu. Metoda analizy staloskopowej polega głównie na wzrokowej obserwacji prążków widma i służy ona przede wszystkim do określania składu chemicznego badanego materiału. Każdy pierwiastek chemiczny badanego materiału daje charakterystyczne tylko dla siebie wskazanie o ściśle określonych długościach fal. Identyfikowanie linii spektralnych widma badanej substancji jest celem jakościowej analizy spektralnej, natomiast natężenie linii spektralnych w widmie tej substancji określa w niej stężenie danego pierwiastka w sposób ilościowy.
Dodatkowo w celu potwierdzenia poprawności opisanych powyżej badań (metalograficznych oraz z użyciem staloskopu) wykonujemy także statyczne pomiary twardości materiałów. Dysponujemy metodą Brinella oraz Rockwella.
Realizowane przez nas badania umożliwiają dobór zamienników materiałowych, posiadających zbliżone lub jeszcze lepsze własności wytrzymałościowe niż materiał badany. Służymy poradą przy doborze tych zamienników.

Strefa klienta