Osiowanie wałów sprzęganych

Korelacyjne osiowanie wałów sprzęganych jest rutynową operacją wykonywaną podczas sprzęgania układu wał napędzający - wał napędzany.
Firma nasza wykorzystując specjalistyczne urządzenia realizuje osiowanie wałów sprzęganych z dokładnością umożliwiającą wyznaczenie nastaw korekcyjnych położenia punktów regulacyjnych, do setnych części milimetra, zarówno w przypadku osiowania wałów sprzęganych, jak również wałów przekładni pasowej. Zapewniają to laserowe zestawy OPTALIGN PLUS oraz PULLALIGN renomowanego producenta systemów pomiarowych PRÜFTECHNIK AG.
Lata doświadczeń nabytych podczas obsługi obiektów przemysłowych pozwalają nam stwierdzić jednoznacznie, że odpowiednie ustawienie i wyregulowanie maszyn z wałami sprzęganymi zwiększa w sposób widoczny ich niezawodność, trwałość oraz poprawia komfort pracy obniżając poziom hałasu emitowanego przez układ.
Analiza kosztów ewentualnej awarii oraz naprawy urządzenia dowodzi, że koszty te przewyższają wielokrotnie nakłady ponoszone na przeglądy techniczne i wymagane regulacje.


Operację korelacyjnego osiowania wałów sprzęganych wykonujemy od 1986 roku.

Strefa klienta