Skip Navigation LinksStart >> Usługi >> Suwnice i podtorza

Inne obiekty techniczne

SUWNICE I PODTORZA

W obszarze suwnic i ich podtorzy oferujemy:
  • szczegółowe pomiary geometrii szyn podtorzy oraz belek nośnych,
  • pomiary wychyleń konstrukcji / słupów nośnych,
  • pomiary geometrii układów jezdnych suwnic,
  • pomiary geometrii układów jezdnych wózków suwnic.
Wszystko to, wzbogacone o analizę odniesioną do wymogów podanych w obowiązujących normach i/lub zaleceniach producenta, pozwala diagnozować ewentualne przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania suwnic, czy też przyspieszonego zużywania się szyn ich torowiska.
Jako kolejny etap - uzupełnienie powyższego zakresu usług proponujemy:
  • kompleksowy nadzór nad wdrażaniem wytycznych regulacyjnych i/lub remontowych - przez nas wyznaczonych,
  • osiowanie - pozycjonowanie elementów napędów.

Możliwe jest również wykorzystanie naszych możliwości w zakresie:
  • badań defektoskopowych (posiadamy uprawnienia UDT) i analiz materiałowych - szczególnie w odniesieniu do kół i szyn,
  • numerycznych analiz wytrzymałościowych, w tym analiz ugięć belek nośnych torowisk oraz suwnic.

Patrz również:

Strefa klienta