Skip Navigation LinksStart >> Produkty >> Sztabki smarne

Sztabki smarne - Easy Bar

WYGODNE I WYDAJNE SMAROWANIE PIERŚCIENI BIEGOWYCH I BLOKÓW PODPIERŚCIENIOWYCH

Sztabki smarne zaprojektowano w celu efektywnego smarowania bloków podpierścieniowych oraz wewnętrznych powierzchni pierścieni biegowych walczaków obrotowych o temperaturze pracy płaszcza powyżej 50℃.

ZALETY ŚRODKA SMARNEGO

Bezpieczny w aplikacji. Łatwa instalacja podczas jednego obrotu walczaka skraca czas ekspozycji pracownika na działanie niebezpiecznych czynników otoczenia, w szczególności temperatury.
Najwyższa jakość produktu. Duża koncentracja grafitu oraz istotne domieszki miedzi powodują, że w porównaniu z innymi podobnymi środkami ilość niezbędnych dozowań jest wydatnie ograniczona (średnio 1 aplikacja w tygodniu).
Oszczędza wydatki na remonty. Zmniejsza koszty spowodowane nadmiernym zużywaniem się wewnętrznych powierzchni pierścieni biegowych oraz bloków podpierścieniowych.
Wydłuża żywotność walczaka. Chroni i zwiększa trwałość walczaka. Ogranicza pękanie spoin poprzez minimalizację naprężeń.
Szybki i prosty w zastosowaniu. Nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. Gotowy do bezpośredniego użycia.

Easy Bar - Graphite Lubrication Bar for Rotary Kilns and Dryer from Easy Bar Inc. on Vimeo.


sztabki
sztabki

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny
grafit ~ 40%;
miedź ~ 10%;
spoiwo, ogranicznik palności ~ 50%;

Własności
temperatura samozapłonu powyżej 540℃
temperatura topnienia powyżej 50℃
/ Zapytaj o szczegóły oferty /


Prezentowany produkt to jedyny środek smarny, który NIE ULEGA SAMOZAPŁONOWI w temperaturach do 540℃.

Strefa klienta